Vi ønsker å komme inn tidlig i alle prosesser for å kunne bidra både med ekspertise om produksjon og sikre resultat.